Sách: Mai hoa dịch số - Học kinh dịch

Kinh dịch được cho rằng có nguồn gốc từ huyền thoại Phục Hy(伏羲).

Tuyên truyền thời thượng cổ có vị thánh nhân thông minh trí tuệ,ngước lên xin văn Trời,ngó xuống xin lí Đất,là người sáng tạo ra Bát quái (八卦) là tổ hợp của ba hào.Đến đời Chu Văn Vương,cuối thời Ân Thương,trong lúc bị giam cầm,ngài đã diễn lại các quẻ mà tạo ra Bát quái và thêm lời xoắn ở dưới mỗi quẻ.Giải thích ý nghĩa cùng đình các khung ở quẻ.Sau đó sau Văn VươngChu Công,thấy ý nghĩa còn quá cao thâm,Chu công đã thêm hào từ ở mỗi hào,để giải thích nghĩa từng hào trong mỗi quẻ.Đến thời Khổng Tử,lại thấy lời từ có Văn VươngChu Công quá vắn tắt,cô đọng uyên khâm khó hiểu.Nên thêm phần Thập Dực,để chú giải Kinh Dịch.

Như vậy kinh dịch được cho rằng là tác phẩm của 4 vị thánh Phục Hy,Chu Văn Vương,Chu Công,Khổng tử.

Có 3 bộ dịch: Liên Sơn dịch,Quy Tàng dịch,Chu dịch.Trong đó hai bộ Liên Sơn dịch,Quy Tàng dịch đến nay đã thất truyền.

Có hai trường phái kinh dịch:Bói toán(Tượng Số),Triết học(Nghĩa Lý).

 

Trong phần này mình sẽ chia sẻ tới tất cả các bạn cuốn sách: Mai Hoa Dịch Số-Thiệu Khang Tiết.

Thuộc phái Đồ Thư  

=>Sáng lập ra các đồ hình bàn về biến hóa sinh thành của vũ trụ.Nhân vật tiêu biểu là Trần Đoàn(Hy Di) Thiệu Ung(Thiệu Khang Tiết) thời Tống.

Bộ Mai Hoa Dịch Số còn lưu lại đến ngày nay,và được coi là một trong ba bộ đại kỳ thư của nền văn hóa Trung Hoa.

 

 

Lời kết:

Lời văn: Lấy lời từ Tự học Kinh Dịch và qua sách,bài viết.

Ghi chép và bổ sung lại: Lâm Văn Định

About The Author

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of