Recent Posts

Hiển thị người theo dõi trên điện thoại -Help

Đầu tiên Hân lôi một chiếc điện thoại bất kì trừ đen trắng+ các điện không thể truy cập facebook. Đùa tí thôi. 1. Hiển thị số người trên Android Với thiết bị Android bạn thực hiện như sau: Bước 1: Truy cập vào ứng dụng Facebook trên thiết bị …

Read More »